OndersteuningOndersteuning

GoalieWorks verzorgt niet alleen zelf trainingen en clinics, maar we ondersteunen ook op allerlei andere manieren Hockeyverenigingen, trainers en keepers in hun streven naar betere keeperskwaliteit. Zo leiden wij met enige regelmaat keeperstrainers op, geven we presentaties over het trainen van keepers en helpen wij clubs bij het zelf inrichten van hun keeperstrainingen. Desgewenst kunnen we dit ondersteunen door het leveren van een hoofdtrainer die de kwaliteit bewaakt.

Opleiding keeperstrainer

Wij delen graag onze kennis over het geven van keeperstraining. Ons trainingsprogramma is samengesteld door Simon Zijp (o.a. de keeperstrainer van alle Nederlands elftal keepers en keepsters) en al onze trainers zijn volgens dit programma opgeleid.

Deze opleiding wordt een paar keer per jaar ook gegeven aan trainers die zich hiervoor inschrijven en die graag op onze manier training willen leren geven. Deze opleiding is intensief en zeer praktijkgericht en wordt ondersteund met studiemateriaal waaronder video analyses en huiswerkopdrachten. Ook verzorgen wij voor een aantal clubs de opleiding van hun keeperstrainers op deze manier.

Ondersteuning

Organiseren keeperstraining

Wij krijgen regelmatig vragen vanuit clubs om ze te helpen bij het goed op de rit krijgen van hun keeperstraining. Dit bestaat enerzijds uit het inrichten van een trainingsprogramma met goed oefeningen en anderzijds uit het opleiden van een aantal vrijwilligers tot keeperstrainer. Om dit in goede banen te leiden laten we dit in het begin begeleiden door één van onze hoofdtrainers. Het doel is echter nadrukkelijk om een situatie te creëren waarbij de club de keeperstraining voortaan zelf blijft verzorgen.

Presentaties en advies

Ondanks het feit dat het belang van goede keeperstraining steeds vaker onderkend word, komen wij nog vaak situaties tegen waarbij er alleen voor selectie teams keeperstraining geregeld is en voor de overige keepers niet. En als deze keepers vervolgens een teamtraining krijgen waarbij ze vooral als ‘schietschijf’ dienen, wil de motivatie om te blijven keepen nog wel eens afnemen. Soms is er dan een enthousiaste vrijwilliger die zich het lot van deze keepers zich dan aantrekt en hier iets aan wil doen. Ook in dit soort situaties kunnen wij hulp bieden. Graag komen wij langs om een presentatie geven hoe het anders kan en hoe je bijvoorbeeld teamtrainingen kunt aanpassen om het ook voor keepers leerzaam te maken. Meer informatie? Stuur ons dan een E-mail.